علی اکبر مرادی

هدف این وبلاگ معرفی آموزشگاه تنبور یارستان است. ادرس اموزشگاه :تهران .خیابان بنی هاشم میدان بنی هاشم.خیابان پارک جنوبی پلاک چهارده . کلاسها یکشنبه و سه شنبه بعد از ساعت چها-شماره اموزشگاه 22506469

مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست